Brand new communication

Välkommen till en kommunikationsbyrå som får affärsdriven internkommunikation att göra skillnad. Vi bygger alla våra lösningar inifrån och ut eftersom det är så vi lyckas med våra kunders kommunikativa utmaningar.
Kommunikationsrådgivning

Vi har stor kunskap och erfarenhet av strategisk kommunikation och aktivering av värdegrund och verksamhetsstrategier. Därför kan vi bidra med kreativa lösningar på de utmaningar som de flesta moderna organisation står inför. Vi finns som ett löpande stöd för er, men även vid viktiga kommunikativa insatser.

Business to Employees

Engagemang driver affären. Vi hjälper er att sätta upp en strategi för att öka engagemanget internt och därmed stärka ert varumärke och i förlängningen öka lönsamheten. Vi jobbar inifrån och ut för att låta den interna kraften skapa effekter som märks av omvärlden. BNC utvecklar både det kommunikativa ledarskapet och medarbetarskapet.

Content management

Vi har lång erfarenhet av att skapa kreativa koncept och arbeta med content marketing och management. En contentstrategi ska vara kopplad till er vision och era affärsmål. Därefter kan vi hjälpa er att aktivera ert content så att ni når er målgrupp genom till exempel möten, event, digital närvaro, sociala medier, magasin, rapporter etc.

jobbar vi

Vårt arbetssätt kan delas upp i fyra delar: analys, rådgivning, aktivering och reflektion. Vi utgår alltid från era affärsmål för att nå kärnan i er kommunikation. Vi kallar vår business för B2E – Business to Employees.
Analys

Analys

Vi tar reda på hur resan från nuläge till önskat läge ser ut och vilka problem kommunikationsinsatsen skall lösa.

Rådgivning

Rådgivning

Vår kommunikationsrådgivning utgår alltid ifrån någon typ av avsiktsförklaring för insatsen, som vi skapar med er affär som grund.

Aktivering

Aktivering

Vi hjälper er att implementera och aktivera innehållet i avsiktsförklaringen för att skapa en deltagarkultur och ett högt engagemang i era budskap.

Reflektion

Reflektion

Mätning och uppföljning av insatsen görs löpande, så att vi ser att både de kvalitativa och kvantitativa målen med insatsen uppnås.

KOMMUNIKATION SKALL VARA RELEVANT, MÄTBAR & LUSTFYLLD
DET ÄR INSIDAN
SOM RÄKNAS

BÖRJA DÄR

HejEngagemang – Genom att öka engagemanget hos individer och organisationer i Sverige, skapar HejEngagemang bättre förutsättningar för ett välmående Sverige med glada och friska engagerade medmänniskor.

HejDigitalt – HejDigitalt är en kreativ plattform med digitalisering, innovation och entreprenörskap som tema. En mötesplats för att diskutera Sveriges digitala framtid. I år utnämndes HejDigitalt till “Årets mediegenomslag 2015” i Almedalen.

GeekMedia – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nulla sed, earum harum praesentium. Placeat reiciendis eius, pariatur voluptatibus voluptatem modi cupiditate! Quasi beatae sit quod eaque doloribus tempora perferendis eum in harum, commodi impedit distinctio consequatur quos quas, numquam libero!

HejEngagemang – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nulla sed, earum harum praesentium. Placeat reiciendis eius, pariatur voluptatibus voluptatem modi cupiditate! Quasi beatae sit quod eaque doloribus tempora perferendis eum in harum, commodi impedit distinctio consequatur quos quas, numquam libero!

Delad kommunikation

Vi är också aktiva på andra digitala plattformar som Facebook, Twitter och LinkedIn. Följ oss för att ta del av nyheter och uppdateringar om vår verksamhet samt aktuella ämnen inom branschen. Vi ses!

Stolta medlemmar i